ОЦІНКА ГРОМАДСЬКОЇ ПОЛІТИКИП

Провідний експерт: Марчін Будзевскі

Оцінка громадської політики базується на декількох основних принципах, які становлять базу для досліджень Інституту Аналізу Ринку Праці:

  • Оцінювання повинно бути систематичною і об’єктивною оцінкою програми чи політики, їх підстав, процесу реалізації та результатів, з точки зору адекватності, ефективності, тривалості та користі. Сприяє отриманню ретельної та корисної інформації, підтримуючи таким чином процес прийняття рішень та допомагаючи зацікавленим сторонам.
  • Оціночно-аналітична діяльність повинна брати до уваги показники соціального та економічного характеру. Ретельно оцінювати якість та ефективність програм, проектів і громадської політики. Перевагами правильно проведеного оцінювання є: врахування перспектив зацікавлених сторін, використання великої кількості джерел інформації, будування довіри до результатів досліджень і в тому числі ініціювання окремих осіб та груп в бік більшої відкритості до змін, інновацій і підвищення якості власної діяльності.

Сучасне управління в громадській адміністрації повинно бути зв’язаним з поняттям оцінювання. Такий підхід не тільки збільшує роль зацікавлених сторін в процесі планування та прийняття нової політики (стратегічних документів), а і в реалізації цієї політики і закінченні її певних етапів. Втілення громадської політики повинно зосереджуватись на результатах та оцінюванні ширшого контексту діяльності програми.

Інститут Аналізу Ринку Праці займається проектами оцінки кожного етапу втілення політики/проекту. Проводить дослідження категорій ex-ante, on-going i ex-post. Узгоджує згідно зі стандартами унії за п’ятьма критеріями:

  • Доречність: рівень, на якому цілі проекту узгоджуються з вимогами зацікавленої сторони, локальними потребами та політикою, і пріоритетами партнерів та вкладників.
  • Результативність: зв’язок між продуктами, результатами і коштами, призначеними для їх досягнення.
  • Ефективність: міра, в якій підприємство досягло поставлених цілей. Порівняння втіленого до того, що планувалось.
  • Вплив: оцінка ширших наслідків інтервенції (економічного, соціального, політичного, технічного чи екологічного характеру на місцевому, регіональному та державному рівнях), як позитивних, так і негативних.
  • Тривалість: рівень, на якому результати підприємства працюють вже після його закінчення. Можливість продовження тих результатів в довгостроковій перспективі.

Позитивні критерії мають безпосередній зв’язок з певними елементами логічності програми чи громадського втручання (опрацьовані на підставі матеріалів DG Regio).