ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ЖИТТЯ

Провідний експерт: Aleksandra Duda

Освіта є найважливішим фактором економічного, соціального та культурного благополуччя. В епоху зростаючої глобальної взаємозалежності, ріст конкурентоспроможності залежить від ефективності системи освіти, яка відповідає на динамічно мінливі реалії ринку праці, обумовлені розвитком знань, інновацій на творчості. В більш широкій перспективі, забезпечення доступу до освіти відіграє ключове значення в забезпеченні соціальної справедливості та єдності, а усвідомлення громадянських прав та обов’язків, отриманих, зокрема, в школах, сприяє розвитку демократії та міжкультурного діалогу.

З огляду на це, модернізування систем освіти відіграє пріоритетну роль, як на європейському, так і на національному рівнях. Наслідки економічної кризи в Європі і проблеми пов’язані зі старінням населення, а також дефіцит або ж невідповідність навичок працівників, підкреслили потребу в більш ефективних інвестиціях в освіту та в інклюзивний розвиток. Так само, це стосується національної політики, як і програм ЄС, які скеровані на заохочення до науки, отримання освіти, покращення кваліфікації, навчання впродовж всього життя та мобільності. Також вони направлені на підвищення якості і ефективності освіти та професійної підготовки, сприянні рівності, соціальної єдності та активної громадськості позиції, а також на підвищення креативності та інновації на всіх рівнях освіти та професійної підготовки.

Що стосується показників та критеріїв в галузі освіти та професійної підготовки, які контролюються Європейським Союзом, то Польща досягла одного з найкращих результатів у Європі в запобіганні передчасного закінчення освіти та підвищенні рівня базових навичок, протестованих PISA. Також, Польща вирізняється підвищеним відсотком людей з вищою освітою. Основні проблеми пов’язані з невідповідністю кваліфікації, що ускладнює молодіжі знайти роботу та низька якість викладання в деяких вищих закладах, а також недостатня участь дорослих в процесі навчання на протязі всього життя. В зв’язку з цим, останнім часом дедалі більше уваги приділяється зміцненню взаємовідносин між політикою зайнятості, освіти і професійної підготовки і спрямованню на пошук шляхів покращення прогнозування потреб ринку праці і відповідності кваліфікації молодих фахівців та інших працівників до тих потреб.

Інститут Аналізу Ринку Праці підтримує інститути та установи ЄС, а також національні та місцеві органи влади, університети, школи, приватні та неурядові сектори у вирішенні вищевказаних проблем. Сфера нашої діяльності включає в себе консультаційні та дослідницькі послуги  в галузі освіти та безперервного навчання, в тому числі: аналіз і оцінка європейської і національної політики і програм; створення рекомендацій та поширення результатів досліджень, а також загальна підтримка при процесі прийняття рішень.