ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І НАВИЧКИ

Провідний експерт: Лукаш Шєнкєвіч

Основними джерелами вартості в економіці, основаної на знаннях, є людський капітал. Нобелівський лауреат, Теодор Шульц (1971) вважав, що людський капітал можна обумовити якістю набутих характеристик населення, які мають цінність і можуть бути збагачені відповідними інвестиціями. Таким чином, людський капітал являє собою сукупність ознак, які неможливо відокремити від людини, таких як: база знань, вмінь, стану здоров’я та визнаних цінностей. Це також економічний фактор, який може розвиватися з часом через відповідні інвестиції. Використання людського капіталу генерує цінності, як на рівні однієї організації, так і в макроекономічному масштабі для суспільства та держави. З точки зору формування цінності людського капіталу, важливі не лише індивідуальні особливості працівників (їхній потенціал), а й усі чинники навколишнього середовища (макроекономічні), що обумовлюють його належне використання.

В мікро-масштабі потенціал компетенцій людського капіталу полягає переважно у знаннях, навичках, схильності та ставленнях. Знання (як загальне, так і спеціалізоване або технічне) має бути доповнене навичками та схильностями (природними здібностями), належним ставленням (включаючи мотивацію, цінності та способи вчинення), а також набуттям досвіду. Набір цих функцій взаємодіють один з одним, доповнюючи один одного, демонструючи специфічну поведінку на робочому місці, для досягнення конкретних результатів. З цієї точки зору, саме компетенція є основним провісником поведінки й ефективності працівників та основним джерелом утворення вартості працівників.

Інститут Аналізу Ринку Праці проводить аналіз стану, структури і змін, які відбуваються у сфері людського капіталу у мікро- та макроекономічному масштабі. А також, реалізує комплексне дослідження в цій сфері та поглиблений аналіз окремих питань, наприклад, потреба в компетентності роботодавців, прогнозування попиту на навички, профілювання компетенції в масштабах окремих організацій і вимірювання людського капіталу та його вартості.