КВАЛІФІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Провідний експерт: Maciej Gruza

Кваліфікація і професійна освіта – це дві тісно пов’язані сфери національно політики, вони є ключовими напрямками спеціалізації Інституту Аналізу Ринку Праці.

Кваліфікація  – це офіційно підтверджений набір результатів навчання. Це офіційний результат процесу оцінювання та перевірки, отриманий в ситуації, коли компетентний орган влади у встановленому порядку визначив, що людина досягнула результатів навчання відповідно до певних стандартів.

У Польщі існує багато видів кваліфікації. Вони функціонують у сфері освіти, вищої освіти, ремесла та різних структур, установ та організацій, що її забезпечують. Кваліфікація також передбачає отримання певних професійних прав. Це стосується, зокрема, охорони здоров’я, юридичних фахівців, фінансових послуг, будівництва, електроенергії та енергетики, машин та обладнання, наземного транспорту, авіації, судноплавства, тощо. У Польщі поняття кваліфікації нерозривно пов’язане з інтегрованою системою кваліфікації.

Інститут Аналізу Ринку Праці бере активну участь в дослідницьких і наукових проектах, що проводяться Науково-дослідницьким інститутом освіти з метою розробки пропозицій і впровадження інтегрованої системи кваліфікацій в Польщі. Основною метою інтегрованої системи кваліфікацій є забезпечення повної сумісності дипломів і сертифікатів, а також гарантії якості освіти та навчання.

Інтегрована система кваліфікацій охоплює загальну та вищу освіту, а також професійну освіту й підготовку. Система включає як шкільну, так і позашкільну освіту, яка складається з курсів, тренінгів, професійної підготовки, самоосвіти та всі інших форм освіти. Реалізація інтегрованої системи кваліфікації сприяє численним змінам польської системи загальної освіти та професійної підготовки. Найважливіші з них:

  • Отримання диплома або сертифіката, що підтверджує кваліфікацію, буде швидшим, простішим та доступнішим, ніж на даний момент
  • Легше буде оцінювати пропозиції в сфері освіти шкіл і тренінгових компаній
  • Планування навчальних та кар’єрних шляхів стане простішим.
  • Освітні й професійні консультанти матимуть доступ до достовірнішої інформації про освітні пропозиції, що дозволить їм ефективніше допомагати клієнтам
  • Кожен матиме можливість отримати офіційне підтвердження своєї компетентності
  • Під час підбору персоналу роботодавці матимуть доступ до надійної інформації про кваліфікацію кандидатів

Основними елементами інтегрованої системи є восьмирівнева Польська Кваліфікаційна Комісія, яка містить вимоги пов’язані з знаннями, навичками та соціальною компетенцією, а також Інтегрований Реєстр Кваліфікацій, який буде керуватися Польським Агентством з Розвитку Підприємництва.