Anna Jawor-Joniewicz

Jawor A., 2002, Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 3

Jawor A., 2004, Prorozwojowe instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, /w:/ Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor A., 2004, Konferencja Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza i perspektywy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1

Jawor A., 2004, The Work and Social Policy In Poland – Diagnosis and Perspective Conference, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1s

Jawor A., 2004, Panel Zarządzanie zmianą: znaczenie, strategii I trendy w 2003-2008, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4

Jawor A., 2005, Przywództwo – przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw – XVII Konferencja Kadry, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6

Jawor A., 2005, Oceny pracownicze, /w:/ Juchnowicz M. (red.), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor A., 2005, Dodatkowe świadczenia dla pracowników /w:/ Juchnowicz M. (red.), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor A., 2005, Rozwój personelu /w:/ Juchnowicz M., (red.), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Kobiety na rynku pracy, 2007, wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (wstęp)

Jawor-Joniewicz A., 2007, Kulturowe uwarunkowania wzrostu zaangażowania pracowników w wysoko efektywnych systemach pracy, /w:/ Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor-Joniewicz A., 2009, Information and Communication Systems In Pro-Innovation Companies, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2

Jawor-Joniewicz A., 2009, Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2

Jawor-Joniewicz A., 2009, Rozstrzygnięcie jubileuszowej X edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4

Jawor-Joniewicz A., 2010, Rola komunikacji i innowacji w promowaniu innowacyjności, /w:/ Borkowska S. (red), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Jawor-Joniewicz A., 2010, Aneks B2. Dobór próby i narzędzia badawcze s. 322-327, /w:/ Borkowska S. (red), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Jawor-Joniewicz A., 2010, The Role of Communications and Information in Promoting Innovativeness , /in:/ Borkowska S. (red), Creating Innovation In the Organization: The Role of Human Resource Management, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor-Joniewicz A., 2010, Directions of Change in Polish HRM Practice, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6

Jawor-Joniewicz A., 2010, Kierunki zmian w praktyce polskiego zzl, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6

Jawor-Joniewicz A., 2010, Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2

Jawor-Joniewicz A., 2011, Kulturowe uwarunkowania skuteczności systemów motywacyjnych, /w/ Urbaniak B. (red), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Jawor-Joniewicz A., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej – studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4,

Jawor-Joniewicz A., Motywowanie a kultura organizacyjna. Raport z badań przedsiębiorstw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, w druku

Jawor-Joniewicz A., B. Sajkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie. Przegląd badań, /w/ Sienkiewicz Ł. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, w druku