Zalecenia KE 2015 dla Polski – Europa 2020

Komisja Europejska w ramach strategii Europa 2020 dokonała kolejnych zaleceń dla krajów członkowskich, wspierających osiągnięcie założeń gospodarczych w 2020 roku w Unii Europejskiej. Dla Polski zalecenia zostały przedstawione w czterech obszarach: finanse publiczne; emerytury i podatki; rynek pracy; inwestycje w kolej. W obszarze rynku pracy KE zaleciła podjęcie działań w celu zmniejszenia nadmiernego stosowania umów o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych.

Raport dot. Polski – 2015 [link]

Szczegółowe zalecenia dla Polski – 2015 [link]

Źródło: ec.europa.eu