Raport “Rynek pracy styczeń 2021”

Prezentujemy Państwu pierwszy w tym roku raport „Aktualności rynku pracy”. Zawiera on najnowsze dane o polskim i europejskim rynku pracy, a także przegląd najnowszych raportów i analiz przygotowanych w kraju i za granicą. Przedstawione dane i statystyki uzupełnione są eksperckim komentarzem. W jednym miejscu zbieramy najistotniejsze informacje o:

– bezrobociu,

– wynagrodzeniach,

– liczbie wolnych miejsc pracy,

A także szczegółowe informacje o barierach związanych z niedoborem pracowników i kosztach zatrudnienia oraz planowanym zatrudnieniu w poszczególnych sektorach gospodarki.

Rynek pracy_styczeń_2021

Od września 2018 do grudnia 2020 roku, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowywaliśmy miesięczne raporty „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”. „Aktualności rynku pracy” są ich kontynuacją.

LINK do raportów miesięcznych