Raport “Aktualności Rynku Pracy marzec 2021”

Prezentujemy Państwu trzeci w tym roku raport „Aktualności rynku pracy”. Zawiera on najnowsze dane o polskim i europejskim rynku pracy, a także przegląd najnowszych raportów i analiz przygotowanych w kraju i za granicą. Przedstawione dane i statystyki uzupełnione są eksperckim komentarzem. W jednym miejscu zbieramy najistotniejsze informacje o:

– bezrobociu, które bardzo powoli, ale jednak od kilku miesięcy stale rośnie,

– wynagrodzeniach, które rosną kolejny miesiąc i wzrosły w stosunku do lutego 2020

– liczbie wolnych miejsc pracy, która wzrosła w stosunku stycznia 2021,

A także:

szczegółowe informacje o wpływie pandemii na przedsiębiorstwa w najważniejszych sektorach gospodarki. Zwracają uwagę branże, które pierwszy raz kilu miesięcy przewidują wzrost zatrudnienia.

Raport_marzec 2021_01_04