Raport “Aktualności rynku pracy. Luty 2021”

Prezentujemy Państwu drugi w tym roku raport „Aktualności rynku pracy”. Zawiera on najnowsze dane o polskim i europejskim rynku pracy, a także przegląd najnowszych raportów i analiz przygotowanych w kraju i za granicą. Przedstawione dane i statystyki uzupełnione są eksperckim komentarzem. W jednym miejscu zbieramy najistotniejsze informacje o:

– bezrobociu, które odnotowało największy wzrost od marca ubiegłego roku,

– wynagrodzeniach, które rosną rok do roku, ale spadły w stosunku do grudnia 2020,

– liczbie wolnych miejsc pracy -, która wzrosła w stosunku do grudnia 2020,

A także:

szczegółowe informacje o wpływie pandemii na przedsiębiorstwa w najważniejszych sektorach gospodarki.

Rynek pracy_luty_2021_03_01