Nowe raporty i sprawozdania Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN)

W latach 2009-2015 Europejska Sieć Polityki Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN) publikowała różne rodzaje sprawozdań i raportów. W wersji polskiej istnieją następujące dokumenty:

Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: sprawozdanie z działalności na lata 2011-2012

Rozwój polityki poradnictwa przez cale życie: Zestaw zasobów europejskich

Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: aktualne działania. Raport z prac Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w latach 2009-2010

Pozostałe raporty dostępne są w wersji angielskiej oraz wersjach językowych innych krajów członkowskich.

Raporty z postępów prac ELGPN obejmuje kluczowe wyniki działań odpowiednich twórców polityk i ich interesariuszy na poziomach europejskim i krajowym w trakcie trwania programów ELGPN.

Krótkich raportach ELGPN znaleźć można główne wyniki działania Sieci. Jest to skrócona wersja Raportu z postępów ELGPN.

Opisach koncepcji ELGPN przedstawiona jest dyskusja na temat obecnych kwestii i stanowią one katalizator rozwoju polityki całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Narzędzia ELGPN zaprojektowane są aby wspierać twórców polityk i pozostałych interesariuszy w zrewidowaniu istniejących przepisów w swoich krajach lub regionach oraz w identyfikacji kwestii wymagających uwagi i uzupełnienia na podstawie praktyk innych krajów europejskich.

Materiały informacyjne na temat istotnych działań polityk na rzecz wsparcia dalszych konsultacji europejskich i krajowych z perspektywy całożyciowego doradztwa zawodowego do wykorzystania wewnętrznego przez ELGPN, skupiających się na 5 obszarach i 3 tematach polityk powiązanych z całożyciowym doradztwem zawodowym.

źródło: http://www.elgpn.eu/publications