Koferencja online AHK Polska

18 czerwca odbędzie się konferencja online zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowa, pt. “Wybrane zagadnienia kształcenia dualnego w Polsce: konferencja dotyczca projektu badawczego Uniwersytety Technicznego w Dortmundzie“.

Zapraszamy do wysłuchania wystapienia naszego eksperta Marcina Budzewskiego.

Będzie się wypowiadał na temat “Nowe trendy w nauczaniu zawodowym: m. in. na podstawie branży logistycznej

LINK do konferencji