Instytucje rynku pracy i jeden wspólny indeks efektywności

W jaki sposób można badać efektywność polityk rynku pracy w krajach członkowskich EU? Czy możliwe jest znalezienie wspólnego, rzetelnego wskaźnika? A jeśli tak, to co mogłoby nim być? Szybkość znalezienia zatrudnienia po rejestracji w urzędzie pracy czy może odsetek umów cywilnoprawnych przekształcających się w umowy o pracę? Czy kraje, które odnotowują sukcesy w obszarze rynku pracy mają coś wspólnego?

Odpowiedzi na te pytania podjęli się eksperci-analitycy z działu Analizy Zatrudnienia DG Employment Komisji Europejskiej. Zaproponowany w raporcie Zatrudnienie i rozwój społeczny w Europie 2014 – rozdz. 1. – Spuścizna kryzysu: odporność i wyzwania wskaźnik, odnosi się do efektywności “labour market institutions” – instytucji rynku pracy, rozumianych przez autorów jako 5 odrębnych instrumentów:

  • aktywne polityki rynku pracy (ALMP), np. dotacje do zatrudnienia lub doradztwo zawodowe,
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • polityka uczenia się przez całe życie, np. szkolenie w miejscu pracy,
  • prawo pracy, np. w obszarach takich zasady dotyczące zwalniania pracowników stałych,
  • uwarunkowania aktywacji zawodowej, na przykład, gdy osoba bezrobotna musi uczestniczyć w niektórych formach aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w celu dalszego otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Według autorów raportu, instrumenty te są kluczowe dla efektywnie funkcjonujących rynków pracy i przez to są podstawą do wyznaczania tzw. Labour Market Institutions Index (LMII). Przykładowy wykres zamieszczony poniżej, wskazuje na kraje, które prowadzą najbardziej efektywne działania w obszarze LMII oraz te, które reprezentują najsłabiej współdziałające obszary, skutkując niskim wskaźnikiem LMII. Polska, w 2012 r., znalazła się wśród przedstawicieli najniżej ocenionych krajów członkowskich. Najwyższe wyniki uzyskały Austria, Dania, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania.

Kluczowym wydaje się być takie zaplanowanie i wdrożenie instytucji rynku pracy, które będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać, umożliwiając osiągnięcie efektu synergii na rynku pracy.

 

lmi_2012
Źródło: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/evidence_in_focus/img/lmi_2012.png

 

Raport Zatrudnienie i rozwój społeczny w Europie 2014 dostępny jest pod tym linkiem (wersja EN).

Część poświęconą powyższej analizie można znaleźć w Rozdziale 1 (wersja EN) tegoż raportu.

Źródło: ec.europa.eu