Dr Łukasz Sienkiewicz na Forum Biznesu w Kaliszu

W dniu 19 października 2017 odbędzie się Kaliskie Forum Biznesu, które otworzy wystąpienie dr Łukasza Sienkiewicza. Prezentacja ma na celu systematyzację i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce, szczególnie w kontekście europejskiego rynku pracy. Zapraszamy LINK

Nasz ekspert – dr Łukasz Sienkiewicz na Konferencji Szkoleniowej „HR w administracji – projekt, realizacja, wdrożenie”

5 i 6 października 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa „HR w administracji – projekt, realizacja, wdrożenie”, gdzie nasz wiodący ekspert – dr Łukasz Sienkiewicz występował jako prelegent. 

W kwartalniku „Urzędnik” zamieszczono także artykuł dr Sienkiewicza zatytułowany „Zarządzanie efektywnością w publicznych służbach zatrudnienia w Unii Europejskiej” , który można przeczytać tutaj: KWARTALNIK URZĘDNIK 5-0_wydanie 0_2017